Szolnok TV

Ma 2022. December 4. Vasárnap, Barbara, Borbála napja van.

HETVENKEDŐ KORBA LÉPETT A NÉPLAP

Sajtótörténelmi dátum 1952. október elseje. Ekkor jelent meg először napilapként a Szolnok Megyei Néplap, a megyei pártbizottság újságja. A lap akkoriban természetesen a kor politikai irányvonalát nem csak követte, de a maga módján fel is erősítette.


Nem kis büszkeséggel tájékoztatta címlapján olvasóit a Szolnokmegyei Néplap hetven esztendővel ezelőtt. A név nélkül megjelenő szerkesztőségi cikk üdvözli az újság napilappá válását, egyben közli, hogy a szerkesztőség létszáma jelentősen növekedett. „Fiatal, lendületes elvtársak írják szívvel, lélekkel a lapot a dolgozóknak. Kedves elvtársak, olvasók! Úgy fogadjátok a párt megyei napilapját, hogy az a tiétek, értetek harcol!” Hétfő kivételével minden nap hozzá lehetett már jutni az újsághoz, amely 1949. november ötödikén, hetilapként kezdte pályafutását, majd 1950. október tizenegyedikétől hetente kétszer jelent meg. Akkoriban az ötven fillérért kapható négyoldalas újság több mint fele inkább tekinthető Békekölcsön- kampánykiadványnak, semmint megyei napilapnak. A történelmi lapszám mindezek mellett még arról is tájékoztatta a megyei dolgozó tömegeit, hogy „A törvény betartása vitte győzelemre Zagyvarékason a kukoricabegyűjtést”. De azt is részletesen ismertette- mintegy tényfeltáró riportként, hogy mi mindent tesznek meg a Tiszamenti Vegyiművekben azért, hogy a munkaversennyel kapcsolatos lazaságokat, kilengéseket helyrehozzák. A megyei levéltár és a Verseghy Könyvtár megőrizte az utókor számára annak a kornak a megyei sajtótermékeit, amelyeket olvasva el- elmosolyodunk, elképedünk, esetleg hasonlóságokat keresünk. Miközben a békekölcsön- jegyzésre buzdították olvasóikat a lapok, osztották meg a munkaversennyel kapcsolatos rekordokat. Miközben százakat, ezreket hurcolt, kínzott meg a Rákosi- rendszer.

Szerző
Gutai István